Μπακογιαννάκης Γιώργος

Επιπλατίνωμα (PΤ)

                                                                        ΕΠΙΠΛΑΤΙΝΩΜΑ (PΤ)
                     Έχει πρόσφυση μόνο σε κράματα αργύρου (Ag) και της ομάδας πλατίνας (Pd, Rh)
                                                         (σε αντικείμενα που δεν έχει πρόσφυση απαιτείται υπόστρωμα παλλαδίου).

                                                                                                 ΛΟΥΤΡΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
                                                                                             ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
                       
Περιέχει ως 40%ο (τoις χιλίοις) μεταλλικά αλκαλικά και άλλα επιπρόσθετα άλατα.

 • Διαλυμένη πλατίνα (Pt) στο λίτρο:                                                                                                μισό γραμμάριο
 • Ph λουτρού:                                                                                                                                                 12-13
 • Θετικός πόλος (+):                                                                          έλασμα ή πλέγμα από επιπλατινωμένο τιτάνιο
 • Θερμοκρασία:                                                                                                                                               40 C
 • Τάση ρεύματος:                                                                                                                                              4 V
 • Χρόνος επιμετάλλωσης:                                                                                                                    ένα ως 4΄λεπτά
 • Προεργασία: πριν την επιπλατίνωση προηγείται ηλεκτρολυτικός καθαρισμός   (απολάδωση).
Βλαβερό (Xn) dangerous for the environment
(Xn) Βλαβερό
R48/20/21/22
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον R50/53
 1. Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από κατάποση, παρατεταμένης έκθεσης στην εισπνοή ή στο δέρμα χωρίς προφυλάξεις.
 2. Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα (S 56).
 3. Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης
 4. τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 5.            ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

 6.                                                                 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777
 7.  
 8.                                                                                         ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ

Ενός   γραμμαρίου    Pt  στο λίτρο         Τιμή:   70,00 €+ ΦΠΑ    [ με τιμή πλατίνας (spot) 26.000 € το κιλό]

Δύο    γραμμαρίων    Pt        >>               Τιμή: 125,00 € + ΦΠΑ                       >>         >>

 

                                                                                                    ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ

Ενός γραμμαρίου Pt ανά λίτρο   Τιμή:   65,00 €  το λίτρο + ΦΠΑ [με τιμή πλατίνας (spot) 26.000 € το κιλό] 

Δύο γραμμαρίων Pt ανά λίτρο    Τιμή: 115,00 € το λίτρο + ΦΠΑ                       >>              >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόδοση επιμετάλλωσης επάνω σε επιφάνεια ανά γραμμάριο Pt : στα 2 μικρά πάχος  9.060 τ.εκ: