Μπακογιαννάκης Γιώργος

ΕΠΙΡΟΔΙΩΣΗ (Rh)

                 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΕΠΙΡΟΔΙΩΣΗ (Rh)

Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε πλατίνα (Pt), παλλάδιο (Pd), χρυσό (Au) άργυρο και πάνω από επινικέλωση.

ΛΟΥΤΡΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)

Περιέχει ως 30%ο (τις χιλίοις) θειικά και άλλα επιπρόσθετα άλατα 35%o θειικό ή 50%ο φωσφορικό οξύ.                                                                                                                          

 

 • Διαλυμένο ρόδιο (Rh) στο λίτρο:                                                                   μισό - ένα ή δύο γραμμάρια
 • Ph λουτρού:                                                                                                                                    > 1
 • Θετικός πόλος (+):                                      έλασμα από επιπλατινωμένο τιτάνιο    (απόσταση από το αντικείμενο 3 ως 7 εκατοστά)
 •  
 • Θερμοκρασία:                                                                                                                            25 ως 60 C
 •                                                                                                                 πολύ λευκό τόνο             40 C +             
 • Τάση ρεύματος:                                                                                                                        2,1 ως 2,3 V +
 • Χρόνος επιμετάλλωσης:                                                                                                      2 ως 3΄ λεπτά +
 • Προεργασία:                 πριν την επιροδίωση προηγείται ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
 •   
Βλαβερό (Xn)
(Xn) Βλαβερό
R48/20/21/22

      Διαβρωτικό R34

 

 • (R48/20/21/22) επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από κατάποση, παρατεταμένης έκθεσης στην εισπνοή ή στο δέρμα χωρίς προφυλάξεις. (R34):διαβρωτικό προκαλεί εγκαύματα. (S26) σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέτα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.(R50/53) επικίνδυνο για το περιβάλλον. (S56) μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα . Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης  τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.

 

 •             ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

 •                                            ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777   

 •                                                                                                                 ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ   

 • Με περιεκτικότητα μισό γραμμάριο   Rh στο λίτρο    55,00 € + ΦΠΑ με τιμή Rh (spot) 50.000 € +- διαφορά τιμής ημέρας

 •             >>                   ένα                  >>                              93,00 € + ΦΠΑ                     >>                    >>

 •             >>                   δύο                 >>                            165,00 € + ΦΠΑ                     >>                    >>

 •                                                                                                                    ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ

 • Με περιεκτικότητα ένα γραμμάριο   Rh ανά λίτρο     85,00 € + ΦΠΑ με τιμή Rh (spot) 45.000 € +- διαφορά τιμής ημέρας

 •            >>                   δύο γραμμάρια   Rh     >>             150,00 € + ΦΠΑ                      >>                    >>

 •                                                                                                                    ΔΟΧΕΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ

 • Με περιεκτικότητα ένα γραμμάριο Rh ανά λίτρο      80,00 € + ΦΠΑ με τιμή Rh (spot) 45.000 € +- διαφορά τιμής ημέρας

 •            >>                   δύο γραμμάρια Rh     >>              140,00 € + ΦΠΑ                     >>                      >>

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          Απόδοση επιμετάλλωσης επάνω σε επιφάνεια ανά γραμμάριο Rh στα 2 μικρά πάχος   15.500 τετραγωνικά εκατοστά                                                                                                                                                                                           στα 4        >>                7.250               >>                                                                                                                                                                                                                 στα 6       >>                 5.160               >>     

 •