Μπακογιαννάκης Γιώργος

Επιχρύσωμα Κ24

                                                                 ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ Κ 24
                                       ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (1ως 2 μικρά)

Κατάλληλο για επιχρύσωση κραμάτων χρυσού (Au),αργύρου(Ag), χαλκού (Cu), νικελίου (Ni) , κάποιων  σιδήρου (Fe) και της ομάδας πλατίνας (Pt Rh Pd), καθώς και για αντικείμενα προεπιμεταλλωμένα από αυτά.

                                                                                                           ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
                                                                                          ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ [KCN ως 1,5 %o (τoις χιλίοις)]
                                                                                       
Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 15 %ο (τoις χιλίοις)

                         

             Διαλυμένος χρυσός Κ24 στο λίτρο:                    μισό  ή ένα  γραμμάριο                              

             PH λουτρού:                                                                         10

             Θετικός πόλος (+):                                     ανόδιο από ανοξείδωτο ατσάλι

 • Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο:           4 ως  7 εκατοστά       (για να καλύπτει ομοιόμορφα και τις εσωτερικές επιφάνειες)                             
 • Θερμοκρασία:                                                               25  ως     35 C  +                         (για σωστή αγωγιμότητα και πρόσφυση)                                                         
 • Τάση ρεύματος:                                                                2,5 – 6 V
 • Χρόνος απόθεσης:                                                       20΄΄ ως 5΄λεπτά +                                                                  
                         Προεργασία:     πριν την επιχρύσωση προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).

Σε αντικείμενα από κράματα αργύρου καλό είναι να γίνεται πρώτα επιμετάλλωση από κάποιο μέταλλο της ομάδας πλατίνας (προστασία από εσωτερική διάβρωση).

very toxic dangerous for the environment
ΤΟΞΙΚΟ
Η 301 Η 331
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον Η 411
 • Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα .Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 • Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.
 •  
 •                              ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

 •                                                                        ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777 
 •  
 •                                                                                                     
 •                                      Με τιμή χρυσού (spot )  50.000 € +- διαφορά τιμή ημέρας                                                                 

 •                                                                                                       ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ

                                                    Μισού γραμμαρίου K 24 στο λίτρο  ΤΙΜΗ: 54,00 € + ΦΠΑ     
                                                    Ενός γραμμαρίου   K 24 στο λίτρο    ΤΙΜΗ: 92,00 € + ΦΠΑ                                                        
 

                                                                                                                  ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ

                                            Μισού γραμμαρίου Κ 24 ανά λίτρο ΤΙΜΗ:  Χ 48,00 € το λίτρο + ΦΠΑ  
                                             Ενός γραμμαρίου Κ 24 ανά λίτρο   ΤΙΜΗ: Χ 86,00 € το λίτρο + ΦΠΑ         

                                                                                                                   ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΑ ΛΙΤΡΩΝ

                                              Ενός γραμμαρίου Κ 24 ανά λίτρο  ΤΙΜΗ: Χ 80,00 € το λίτρο + ΦΠΑ             

                                                                                                                    ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΤΡΩΝ  

                                              Ενός γραμμαρίου Κ 24 ανά λίτρο  ΤΙΜΗ: X 75,00 € το λίτρο + ΦΠΑ               

                                                                                                                 ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΙΤΡΩΝ

                                              Ενός γραμμαρίου Κ 24 ανά λίτρο ΤΙΜΗ: Χ 70 ,00 € το λίτρο + ΦΠΑ