Μπακογιαννάκης Γιώργος

ΕΠΙΠΑΛΛΑΔΙΩΣΗ (Pd)

                                                        ΕΠΙΠΑΛΛΑΔΙΩΣΗ

                               Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας καθώς και σε χρυσό (Au), άργυρο (Ag), νικέλιο (Ni)

                              , σίδηρο (Fe), χάλυβα, σε χαλκό και κράματά του και σε κάποια κράματα ανοξείδωτου χάλυβα.
 

                                                                                                    ΛΟΥΤΡΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)

 •                   Περιέχει ως 25%ο (τoις χιλίοις)μεταλλικά φωσφορικά αμμωνιακά και άλλα επιπρόσθετα άλατα.
 •  
 •                   Διαλυμένο παλλάδιο (Pd) στο λίτρο:                  μισό, ένα ή δύο γραμμάρια         
 •                                       (ζυγισμένο πριν διαλυθεί σε στερεά κατάσταση μετάλλου)
 •                   Ph λουτρού:                                                                   7
 •                   Θετικός πόλος (+):                              πλέγμα από επιπλατινωμένο τιτάνιο
 •                   Απόσταση ανοδίου από το αντικείμενο:                   6 ως 7      εκατοστά
 •                   Θερμοκρασία:                                                            23 - 28 C       ως   40 C σε κράματα με χαμηλή αγωγιμότητα.
 •                   Τάση ρεύματος:                                                        1,8 - 2,5 V
 •                   Χρόνος επιμετάλλωσης:     (σε άργυρο)                 30΄΄ ως  5΄ λεπτά +
 •                                
 •                   Προεργασία:        πριν την επιπαλλαδίωση προηγείται ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
Βλαβερό (Xn) dangerous for the environment
(Xn) Βλαβερό
R48/2/21/22
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον R50/53

 

 • Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από κατάποση, παρατεταμένης έκθεσης στην εισπνοή ή στο δέρμα χωρίς προφυλάξεις. Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα (S 56). Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
 •  
 •                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

 •                                          ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777
 •  
 •                                                                                           ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ

Μισού γραμμαρίου παλλαδίου στο λίτρο      Τιμή:     62,00 € + ΦΠΑ  [με τιμή παλλαδίου (spot) 66.000 € το κιλό +- διαφορά ημέρας]

Ενός γραμμαρίου                  >>                         Τιμή:   108,00 € + ΦΠΑ                                         >>

Δύο γραμμαρίων παλλαδίου στο λίτρο            Τιμή: 196,00 € + ΦΠΑ                                         >>

 

                                                                                                      ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ

 

Ενός γραμμαρίου παλλάδιο ανά λίτρο      Τιμή :    103,00 €                       >>                          >>

Δύο  γραμμαρίων        >>         >>                Τιμή:    186,00 €                       >>                          >>      

                                                                                                       ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΑ ΛΙΤΡΩΝ      

Ενός γραμμαρίου παλλάδιο ανά λίτρο         Τιμή:     98,00 €                       >>                           >>

Δύο γραμμαρίων παλλάδιο ανά λίτρο          Τιμή:   176,00 €   + ΦΠΑ [με τιμή παλλαδίου (spot) 66.000 € το κιλό +- διαφορά ημέρας]

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόδοση επιμετάλλωσης επάνω σε επιφάνεια ανά γραμμάριο Pd : στα 2 μικρά πάχος 16.000 τ.εκ

                                                                                                                        >>  5       >>            6.400 τ.εκ