Μπακογιαννάκης Γιώργος

ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ Κ 23

ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ Κ 23

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (1ως 2 μικρά)
Κατάλληλο για επιχρύσωση κραμάτων χρυσού (Au),αργύρου(Ag) χαλκού (Cu), της ομάδας πλατίνας (Pt, Rh, Pd), νικελίου (Ni), καθώς και για αντικείμενα προ επιμεταλλωμένα από αυτά.

-                                                                                                           ΛΟΥΤΡΟ ENOΣ ΛΙΤΡΟΥ (1 L)
-                                                                                           ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ [KCN 1,5 %o (τoις χιλίοις)]
-                                                                                       Επιπρόσθετα μεταλλικά άλατα ως 15 %ο (τoις χιλίοις)
- Το συγκεκριμένο λουτρό επιχρυσώματος περιέχει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του τοξικού άλατος κυανιούχου καλίου (KCN).

Προσοχή: σε όλα τα κυανιούχα διαλύματα επιμετάλλωσης πρέπει πριν από  την πρώτη χρήση τους ,για μία φορά ,να μεταγγιστούν σε ανοικτό δοχείο, για 48 ώρες,σε πολύ καλά αεριζόμενο χώρο για να εκτονωθούν οι έντονες αναθυμιάσεις.

  • Βασική χημική ένωση: εναμμώνιο υδροξείδιο χρυσού [Au(NH3)2](OH)3
  • Διαλυμένος χρυσός Κ24 στο λίτρο: μισό ή ένα  γραμμάριο (ζυγισμένος πριν διαλυθεί, σε στερεά κατάσταση μετάλλου)
  • PH λουτρού:                                                                                           10-11
  • Θετικός πόλος (+): ανόδιο από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Απόσταση αντικειμένου από το ανόδιο: 7 εκατοστά (για να καλύπτει ομοιόμορφα και τις εσωτερικές επιφάνειες)
  • Θερμοκρασία: (για σωστή αγωγιμότητα και πρόσφυση)            25 ως  35 C +
  • Τάση ρεύματος: 3 – 6 V
  • Χρόνος απόθεσης:                                                                      20΄΄ ως 5 λεπτά +

Προεργασία: πριν την επιχρύσωση προηγείται απαραίτητα ηλεκτρολυτικός καθαρισμός (απολάδωση).
Σε αντικείμενα από κράματα αργύρου καλό είναι να γίνεται πρώτα επιμετάλλωση από κάποιο μέταλλο της ομάδας πλατίνας (προστασία από εσωτερική διάβρωση).

very toxic dangerous for the environment
Πολύ τοξικό
(Τ+) R26/28
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον R50/53

Πολύ τοξικό Επικίνδυνο για το (Τ+) R26/28 περιβάλλον R50/53
- Μην ρίχνεται στην αποχέτευση το συγκεκριμένο διάλυμα (S56).Να το αποθηκεύεται και να το στέλνεται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων ή στον προμηθευτή σας.
- Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια σε όλη την διαδικασία της επιμετάλλωσης.

                ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

                                                                              ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

          

ΤΙΜΗ: αναγράφεται στο Κ 18 (είναι όμοια).